מארזי מתנה בניחוח גלילי

קחו אתכם קצת מישראל לכל מקום בעולם  

הגליל... "ארץ... רימון, ארץ זית שמן ודבש" (דברים ח)