top of page

מוזמנות.ים  להכיר את הצמחים
לפניכם מידע רב ערך שפורסם באתרים המתמחים בצמחים, על הצמחים שגדלים בטבע הגלילי, ואנו מגדלים בגינות של חלומות בטבע, מייבשים בשיטות מסורתיות ומשלבים בתערובות מיוחדות בשקיות הריח שלנו. 

לבנדר/ אזוביון רפואי/ Lavendula officinalis

** הלבנדר כמעט ואינו גדל בטבע הגלילי (אחד הזנים גדל בחרמון) ולכן אנחנו כמעט ולא מגדלים אותו בגינות של חלומות בטבע, ורוכשים פרחים יבשים ממגדלים אחרים.  

אזוביון רפואי (ראן פרמא);  לבנדר, (HerbRally ) ; לבנדר (Restorativemedicine)

bottom of page