top of page
IMG_1633.JPG.jpg

מתנות השראה עם ערך

מארזי מתנה שמזקקים את המסר הישראלי הגלילי ויוצקים אותו במוצרים טבעיים שיש להם גם ערך היסטורי ותרבותי.  אנחנו מביאים קצת מהגליל ומישראל לכל מקום בארץ ובעולם. מארזים שמתאימים לחברים ומשפחה, עובדים, לקוחות בחו"ל (אנחנו שולחים למקומות רבים בעולם) ואורחים מחו"ל  

מתנות עם משמעות