IMG_1633.JPG.jpg

מתנות עם משמעות+
 

מארזי מתנה שמזקקים את המסר הישראלי הגלילי ויוצקים אותו במוצרים טבעיים שיש להם גם ערך היסטורי ותרבותי.  אנחנו מביאים קצת מהגליל ומישראל לכל מקום בארץ ובעולם. מארזים שמתאימים לחברים ומשפחה, עובדים, לקוחות בחו"ל (אנחנו שולחים למקומות רבים בעולם) ואורחים מחו"ל