top of page
IMG_2244.JPG.jpg

ראש השנה גלילי במארזים יחודיים
על השולחן אצלכם בהתחדשות החג…

דמיינו לעצמכם את שולחן החג. כל אחד בא להתיישב ,ועל הצלחת פוגשים מסר אישי של התחדשות , לצד מתנה אישית המסמלת רוגע שפע והתחדשות. המתנות כולן תוצרת ישראלית, מתאימות גם למתנת דרישת שלום מישראל לחו״ל.. וגם לנו להזכיר שישראל היא אכן ארץ זבת חלב ודבש..

    • whatsapp