נועה וארנון.JPG.jpg

כי כל יום הוא יום האהבה

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה" (שיר השירים ח,ז')